Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksHubungi Kami


Lokasi Ibu Pejabat Polis Di Negara Brunei Darussalam
​Alamat:
Telefon:

Fax:

E-mel:


​Ibu Pejabat Polis
Tungku Gadong BE 2110
Negara Brunei Darussalam


(673) 2423901 / 2459500

2426290

Sebarang Aduan dan Maklumat Mengenai Jenayah
info.rbpf@police.gov.bn

Sebarang Urusan Umum
Unit Perhubungan Awam
rbpf.pro@police.gov.bn
​ ​ ​ ​


Lokasi Balai-Balai Polis Di Negara Brunei Darussalam


Daerah Brunei Muara    |    Daerah Tutong    |     Daerah Belait    |    Daerah TemburongDaerah Brunei Muara


Balai Polis Pusat
+673 2242334


Balai Polis Berakas
+673 2335333


Balai Polis Sengkurong
+673 2661334


Balai Polis Kampong Ayer
+673 2202114


Balai Polis Muara
+673 2772333


Balai Polis Limau Manis
+673 2683037Daerah Tutong


Balai Polis Tutong
+673 4221206

Balai Polis Lamunin
+673 4237374Daerah Belait


Balai Polis Kuala Belait
+673 3334324


Balai Polis Sungai Liang
+673 3230250


Balai Polis Labi
+673 3233233
Balai Polis Seria
+673 3222612
Daerah Temburong


Balai Polis Bangar
+673 5221333