Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Wanted Persons

Sungkin Anak Agak


http://www.police.gov.bn/Polis%20Images/Wanted%20Persons/wanted%20person%20(sungkin%20anak%20agak).jpeg

Nama

Sungkin Anak Agak

No. K/P

51-274154 (H)

Warganegara

Malaysia

Umur

-

Jantina

Lelaki

Tinggi

Alamat

Pakaian Terakhir Dilihat

Lokasi Terakhir

Satu laporan telah pun dibuat di Balai Polis Seria untuk membantu mengesan seorang lelaki yang dikehendaki bagi membantu siasatan.

Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit di atas. 

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat mengenainya sila hubungi ke Balai Polis Seria melalui talian telefon 3222612 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan.

Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai mengesan lelaki tersebut. Di samping itu juga atas kerjasama yang diberikan, Pasukan Polis Diraja Brunei tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih.

Attachments

Go Back