Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

TAHLIL KUBAH MAKAM DIRAJA PPDB

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu 23 Mac – Bersempena dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah dan maghfirah ini, Pasukan Polis Diraja Brunei (PPDB) telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil di Kubah Makam Diraja pagi ini khusus bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. 

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis berkenaan ialah Pesuruhjaya Polis (CP) PPDB, Yang Mulia Dato Paduka Seri Haji Mohammad Irwan bin Haji Hambali. 

Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Polis (DCP) PPDB, Yang Mulia Dato Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, para pengarah, ketua-ketua formasi, pegawai-pegawai pemerintah, pegawai-pegawai kanan, pegawai dan anggota serta warga kakitangan awam PPDB. 

Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan bacaan Surah Yaasin diikuti dengan bacaan Tahlil dipimpin oleh Imam Surau Polis Gadong Pasukan Polis Diraja Brunei, Yang Mulia APO Staf Sarjan 6472 Mohammad Yusri bin Haji Abu Bakar. 

Majlis seumpama ini merupakan salah satu aktiviti keugamaan yang dikendalikan oleh Badan Ugama Islam (BUI) PPDB bagi menyemarakkan dan memperolehi lagi keberkatan sempena bulan Ramadhan pada tahun ini 1445 hijrah bersamaan tahun 2024 masehi. Dikeluarka​n oleh :
UNIT PERHUBUNGAN AWAM
PEJABAT PESURUHJAYA POLIS
PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI​​​​​​​​​​​​​​​​


Attachments