Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Missing Persons

Didik Winarno


Didik

Nama

Didik Winarno

No. K/P

51-334036 (Green)

Warganegara

Umur

44 Tahun

Jantina

Lelaki

Tinggi

Alamat

Pakaian Terakhir Dilihat

Lokasi Terakhir

​​Satu laporan telah pun di buat di Balai Polis Pusat, BSB pada 19 Mac 2014, dimana seorang pekerja lelaki telah pun lari dari majikan dan sehingga ke hari ini belum balik.

Jika sesiapa terdapat sebarang maklumat sila hubungi Pegawai Jenayah Daerah Polis Brunei Muara, Melalui talian telephone: 2242334 samb. 132, 148, 142 dan Talian Cemas : 993 atau mana-mana Balai-Balai Polis yang berdekatan.

Butir-butir keterangan mengenainya adalah seperti yang tercatit.

Attachments

Go Back